• BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
  Moffice Mail, Groupware, CloudDisk, CRM and Talk.
  Các giải pháp tích hợp vào sản phẩm MofficeSoft.
  Đăng kí dùng miễn phí ngay từ hôm nay!

BẢNG GIÁ

MofficeSuite giành cho gói Public Cloud

Miễn phí

 • Không giới hạn người dùng
 • Giới hạn lưu trữ 3 GB
Bao gồm các tính năng Moffice Mail, Groupware, CRM, Cloud disk & Trò chuyện Đăng kí dùng thử miễn phí

Thêm dung lượng lưu trữ:

 • 25GB = 550,000 VNĐ/ tháng
 • 50GB = 1,100,000 VNĐ/ tháng
 • 100GB = 1,500,000 VNĐ/ tháng
 • 200GB = 2,200,000 VNĐ/ tháng
 • 500GB = 4,400,000 VNĐ/ tháng
 • 1 TB= 6,600,000 VNĐ/ tháng

MofficeSuite dành cho gói Private Cloud

7,700,000 VNĐ* Mỗi tháng

 • Không giới hạn người dùng
 • Dung lượng lưu trữ 500 GB
Bao gồm Moffice Mail, Groupware, CRM, CloudDisk & Trò chuyện
* (Thiết lập, quản lý máy chủ + Chi phí cài đặt HDD)
Đăng kí mua ngay hôm nay

Thêm dung lượng lưu trữ:

 • 500 GB = 2,200,000 VNĐ/ tháng
 • 1 TB = 4,400,000 VNĐ/ tháng và Back-up (1 TB) = 1,100,000 VNĐ/tháng
Chú ý Mặc định 30 người dùng

Giá bán sản phẩm

MofficeSuite
Gói này bao gồm đầy đủ các chức năng của MofficeSuite

110,000,000 VNĐ Thêm người dùng: 1,100,000 VNĐ/ người


 • Moffice Mail44,000,000 VNĐ + Thêm người dùng: 440,000 VNĐ/ người
 • Groupware66,000,000 VNĐ + Thêm người dùng: 660,000 VNĐ/ người
 • Moffice CloudDisk22,000,000 VNĐ + Thêm người dùng: 220,000 VNĐ/ người
 • Moffice CRM66,000,000 VNĐ + Thêm người dùng: 660,000 VNĐ/ người
 • Moffice Talk22,000,000 VNĐ + Thêm người dùng: 220,00 VNĐ/ người
Đăng kí mua ngay hôm nay


Bảo trì, nâng cấp mỗi năm
Thanh toán trước

MofficeSuite

220,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice Mail: 66,000 VNĐ/ người dùng
 • Groupware: 88,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice Cloud disk: 44,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice CRM: 110,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice Talk: 44,000 VNĐ/ người dùng


Bảo trì, nâng cấp mỗi năm
Thanh toán sau

MofficeSuite

440,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice Mail: 132,000 VNĐ/ người dùng
 • Groupware: 176,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice Cloud disk: 88,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice CRM: 220,000 VNĐ/ người dùng
 • Moffice Talk: 88,000 VNĐ/ người dùng