Cập nhật thông tin, thông báo nội bộ với danh mục Bảng tin của MofficeSoft.

Đăng ký ngay để nhận bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tổng quan về danh mục Bảng tin

Bảng tin là công cụ cập nhật và thông báo những nội dung quan trọng đến nhân viên trong từng phòng ban, bộ phận, nhóm, hoặc đến cả công ty.

Ứng dụng Bảng tin trên điện thoại

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Đặc điểm của danh mục Bảng tin

Bảng tin công ty

– Bảng tin công ty là nơi giao tiếp của tất cả nhân viên công ty, có nhiều hình thức trình bày tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng: Thông báo, Tự do, Quyền hạn.

– Quản trị viên có thể phân quyền cho từng người dùng với các quyền hạn cụ thể như viết, đọc, xóa ở Bảng tin công ty.

– Người quản trị viên sẽ phân loại các danh mục trong bảng tin công ty.

Bảng tin phòng ban

– Bảng tin phòng ban được tạo tự động khi tạo mới một phòng ban/bộ phận trong công ty.

– Người dùng cấp bậc cao hơn có thể đọc/viết nội dung ở phòng ban cấp dưới.

– Có thể chia sẻ bảng tin của bộ phận với người dùng bất kì trong công ty.

Bảng tin của tôi

– Mỗi tài khoản sẽ có tính năng Bảng tin của tôi và có thể chia sẻ bảng tin với người dùng khác.

– Người dùng chia sẻ có thể được cấp các quyền khác nhau (Đọc/Ghi/Xóa).

– Tương tự như Bảng tin công ty, Người dùng có thể sắp xếp theo thể loại các loại bảng tin.

Bảng tin được chia sẻ

Nơi cập nhật các bảng tin mà người dùng khác chia sẻ cho bạn, bạn sẽ được phân quyền đọc/viết/sửa/xóa trong thư mục này.

Hệ thống thông báo

Hệ thống sẽ gửi thông báo khi có một bảng tin mới được cập nhật. Các hình thức gửi thông báo như xuất hiện pop – up trên màn hình, gửi mail…

Đặt mật khẩu cho Bảng tin (Secure Board)

Bảng tin được bảo mật với Bài viết bảo mật, yêu cầu người đọc sẽ nhập mật khẩu/mật khẩu bảo mật.

Ứng dụng Bảng tin trên điện thoại di động (iOS và Android)

menu-mail-detail-15
menu-mail-detail-16
Tải ứng dụng tại

Trải nghiệm miễn phí

Liên hệ ngay để dùng thử miễn phí dịch vụ với Mofficesoft.