Quản lý công việc hàng ngày cùng MofficeSoft

Đăng ký ngay để nhận bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tổng quan về danh mục Báo cáo

Tính năng Báo cáo của MofficeSoft hỗ trợ người dùng cập nhật các nội dung công việc đã làm, người quản lý kiểm soát và nẳm rõ tình hình công việc của nhân viên, giúp bộ phận quản lý đánh giá chất lượng công việc, KPI… làm việc của nhân viên.

Ứng dụng Báo cáo trên điện thoại

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Đặc điểm của danh mục Báo cáo

Nhật kí công việc

– Quản lý các nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

  • Nhân viên sẽ cập nhật các nhiệm vụ và công việc đã làm của mình qua Nhật kí công việc.
  • Nhật kí công việc sẽ được chia sẻ giữa các nhân viên trong cùng 1 bộ phận.
  • Người xem nhật kí công việc có thể cập nhật tiến độ công việc, bình luận các vấn đề…
  • Tùy vào yêu cầu công ty, người viết có thể viết báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng…

Báo cáo công việc

– Cập nhật tiến độ nhiệm vụ kịp thời: Người dùng có thể lựa chọn Báo cáo công việc khi muốn gửi cập nhật về các nhiệm vụ tới trực tiếp người nhận cụ thể nào đó.

– Bảo mật dữ liệu: Người viết có thể sử dụng tính năng Báo cáo bảo mật để gia tặng mức độ an toàn của báo cáo công việc. Khi đó, người nhận sẽ phải nhập mật khẩu bảo mật để xem thông tin báo cáo công việc đã nhận.

– Kết nối dữ liệu với các mô đun khác: Người viết có thể sao chép các công việc từ CRM đã làm để đính kèm nội dung trong báo cáo công việc, tạo sự thuận tiện và đồng bộ dữ liệu giữa các mô đun.

– Thông báo thông tin kịp thời: Hệ thống cung cấp tính năng thông báo tới người nhận khi có một báo cáo công việc mới được gửi đến.

menu-task-details-6

Ứng dụng Báo cáo trên điện thoại di động (iOS và Android)

Soạn thảo văn bản và gửi mail bất cứ đâu với Hanbiro mail app.

menu-mail-detail-15
menu-mail-detail-16
Tải ứng dụng tại

Trải nghiệm miễn phí

Liên hệ ngay để dùng thử miễn phí dịch vụ với Mofficesoft.