Lưu trữ liên hệ nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp… cùng với danh mục Danh bạ của MofficeSoft

Đăng ký ngay để nhận bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tổng quan về danh mục Danh bạ

Gói Moffice Mail cung cấp tính năng Danh bạ với nhiều mục quản lý các liên hệ của bạn như: Danh bạ công ty, Danh bạ của tôi, được chia sẻ… giúp người dùng dễ dàng quản lý các thông tin liên hệ trong công ty, thông tin liên hệ đối tác, khách hàng…

Với tính năng đồng bộ hóa dữ liệu danh bạ trên điện thoại (Android, iOS) sẽ tạo ra sự thuận tiện cho người dùng trong việc giữ liên lạc và trao đổi công việc.

Ứng dụng Danh bạ trên điện thoại

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Đặc điểm của danh mục Danh bạ

Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị

Tất cả những thay đổi trên hệ thống đều cũng sẽ được lưu lại và cập nhật đồng thời trên tất cả các thiết bị.

menu-contact-details-5

Danh bạ công ty

Danh bạ công ty hiển thị các liên hệ của nhân viên, quản lý…công ty của bạn:

Tất cả những liên hệ của nhân viên công ty được lưu tự động tại Danh bạ công ty

Quản lý thư mục Danh bạ công ty

Những liên hệ được chia sẻ và công khai đối với tất cả nhân viên công ty tại Danh bạ chung. Quản trị viên mô đun Danh bạ sẽ phân loại các thư mục để người dùng thuận tiện hơn trong việc cập nhật thông tin liên hệ.

Chia sẻ liên lạc với người dùng khác

– Mỗi người dùng có thể tạo ra các danh sách liên hệ trong Danh bạ của tôi và chia sẻ cho những người dùng liên quan, bạn cũng có thể cài đặt các quyền cho người được chia sẻ như đọc/viết/xóa.

– Hiển thị các liên hệ mà bạn được người dùng khác chia sẻ trong Danh bạ được chia sẻ. Tại đây cũng sẽ hiển thị các quyền mà bạn đã được cấp như đọc/viết/xóa.

Ứng dụng Danh bạ trên điện thoại di động (iOS và Android)

menu-mail-detail-15
menu-mail-detail-16
Tải ứng dụng tại

Trải nghiệm miễn phí

Liên hệ ngay để dùng thử miễn phí dịch vụ với Mofficesoft.