Làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp với danh mục Lịch

Đăng ký ngay để nhận bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tổng quan về danh mục Lịch

Menu Lịch của MofficeSoft hỗ trợ người dùng lên lịch làm việc, kế hoạch công tác, nhiệm vụ theo tuần, tháng, năm… và hỗ trợ chia sẻ kê hoạch với những bộ phận, người dùng liên quan khác.

Thêm vào đó, chức năng nhắc nhở người dùng theo tùy chọn cài đặt thời gian sẽ giúp người dùng không bỏ lỡ công việc, nhiệm vụ nào.

Ứng dụng Lịch trên điện thoại

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Đặc điểm của danh mục Lịch

Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị Máy tính và điện thoại

Tất cả những thay đổi trên hệ thống đều cũng sẽ được lưu lại và cập nhật đồng thời trên tất cả các thiết bị máy tính và điện thoại. Người dùng có các tùy chọn để chủ động lựa chọn đồng bộ hóa dữ liệu của các thư mục cần thiết.

menu-calendar-details-2

Chia sẻ sự kiện với người dùng khác

– Tạo các thư mục để chia sẻ và phân quyền đọc/viết/sửa/xóa với những người cùng tham gia sự kiện liên quan đó trong Lịch của tôi.

– Tạo trực tiếp các sự kiện và lựa chọn người tham gia sự kiện đó.

Lịch công việc

– Các nhiệm vụ của người dùng liên quan đến các mô đun khác như Báo cáo, Công Văn, Dự án khi cài đặt thời gian, thời hạn kết thúc… sẽ được cập nhật tại Lịch công ty.

– Tính năng này giúp người dùng kiểm soát các nhiệm vụ, lịch trình làm việc hiệu quả hơn.

Lịch công ty

– Quản trị mô đun Lịch sẽ có quyền tạo các thư mục và phân quyền cho người dùng trong Lịch công ty.

– Những người dùng trong công ty sẽ chia sẻ các sự kiện công khai tới tất cả mọi người thông qua Lịch công ty.

– Nếu công ty bạn là công ty đa quốc gia, các thông tin cũng sẽ được chia sẻ tại đây.

Lịch bộ phận

– Lịch bộ phận tự tạo khi tạo mới phòng ban, người dùng ở cấp cao hơn có thể đọc các nội dung ở lịch bộ phận cấp thấp hơn.

– Lịch bộ phận sẽ hiển thị thông tin nghỉ phép của thành viên bộ phận đó.

– Có thể chia sẻ lịch bộ phận tới bất kì người dùng nào để người dùng đó vào xem lịch khi bạn cài đặt ở tài khoản quản trị Postmaster.

Ứng dụng Lịch trên điện thoại di động (iOS và Android)

Soạn thảo văn bản và gửi mail bất cứ đâu với Hanbiro mail app.

menu-mail-detail-15
menu-mail-detail-16
Tải ứng dụng tại

Trải nghiệm miễn phí

Liên hệ ngay để dùng thử miễn phí dịch vụ với Mofficesoft.