Lưu trữ dữ liệu công ty với máy chủ Big data của MofficeSoft

Đăng ký ngay để nhận bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tổng quan về danh mục Lưu trữ

MofficeSoft cung cấp tính năng Lưu trữ giúp lưu trữ tài liệu trên hệ thống Moffice một cách dễ dàng thành các thư mục, thuận tiện tìm kiếm, đa dạng hóa sao lưu dữ liệu với nhiều mục quản lý lưu trữ như: lưu trữ công ty, lưu trữ của tôi, quản lý danh sách đăng ký, cài đặt…

Ứng dụng Lưu trữ trên điện thoại

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Đặc điểm của danh mục Lưu trữ

Sắp xếp và tìm kiếm linh hoạt

Với khả năng sắp xếp đa dạng hóa  theo tiêu đề, người tạo, ngày tạo và ngày chuyển giữ liệu song song với điều này là chuyên mục tìm kiếm dữ liệu với 4 loại tìm kiếm theo chi tiết, thông thường, thời gian và vị trí điều này giúp cho người dùng tìm kiếm giữ liệu đã lưu trữ trước đó một cách dễ dàng.

Lưu trữ công ty và lưu trữ cá nhân

Mỗi phòng ban được phân quyền thì có thể di chuyển và tìm kiếm tài liệu được chuyển vào từ Groupware phê duyệt/mail/bảng tin công ty hay báo cáo giúp đồng bộ hóa được các tính năng với các phòng ban trong doanh nghiệp.

Với thư mục lưu trữ cá nhân nhằm đảm bảo sự an toàn thông tin dữ liệu nên khi bạn muốn sử dụng và xem tất cả các dữ liệu thì phải truy cập vào mật khẩu bảo mật

Sao lưu và lưu trữ

Tập tin tài liệu khi tải về sẽ được mã hóa giúp bạn phòng chống được nội dung tài liệu bị đánh cắp.

Dựa vào phân quyền của người dùng, với tính năng tích hợp đọc dữ liệu của ứng dụng messenger giúp người dùng có thể đọc và lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng.

Ứng dụng Lưu trữ trên điện thoại di động (iOS và Android)

Soạn thảo văn bản và gửi mail bất cứ đâu với Hanbiro mail app.

menu-mail-detail-15
menu-mail-detail-16
Tải ứng dụng tại

Trải nghiệm miễn phí

Liên hệ ngay để dùng thử miễn phí dịch vụ với Mofficesoft.