Hệ thống quản lý thiết bị khoa học, chuyên nghiệp của MofficeSoft sẽ giúp công ty bạn hoạt động hiệu quả hơn như thế nào?

Đăng ký ngay để nhận bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tổng quan về danh mục Thiết bị

Danh mục Thiết bị trong MofficeSoft là tính năng giúp nhà quản trị có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về các thiết bị mà doanh nghiệp đang sử dụng cũng như nắm được thông tin những bộ phận nào thường xuyên sử dụng trang thiết bị nào, thời gian vận hành của các trang thiết bị đó… từ đó đề ra các kế hoạch mua, thay thế, cập nhật… thiết bị trong doanh nghiệp.

Thông qua hệ thống đặt trước và hệ thống cấp phép, người dùng sẽ gửi/ không gửi yêu cầu về sử dụng thiết bị đến người quản lý thiết bị đó.

Dữ liệu sẽ được lưu lại trên máy chủ Big Data và cập nhật lịch sử dụng thiết bị tránh Trường hợp đặt trùng, thiếu thông tin…

Ứng dụng Thiết bị trên điện thoại

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Đặc điểm của danh mục Thiết bị

Thông tin thiết bị

Thông tin thiết bị được phân loại từ tổng quát đến chi tiết, theo từng hạng mục và yêu cầu của mỗi công ty

Dữ liệu kế hoạch sử dụng mỗi thiết bị của công ty theo giao diện Lịch trực quan

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi được lịch trình đề xuất sử dụng các của các thiết bị theo từng giai đoạn thời gian là từng ngày, từng tuần và từng tháng giúp họ nắm bắt được tổng quan lịch trình sử dụng các trang thiết bị

Cập nhật, thay đổi, thêm mới thiết bị

Hệ thống hỗ trợ tính năng thêm mới các thiết bị và chỉ định phân quyền người chịu trách nhiệm về thiết bị đó, điều này hỗ trợ quản lý có thể biết được tình trạng của thiết bị mà không phải tốn thời gian và giám sát từ thông tin người quản lý thiết bị đó.

menu-resource-detais-5

Quản lý lịch sử sử dụng các thiết bị

Quản lý việc đặt chỗ/lên lịch sử dụng các thiết bị

Song song với điều đó thì người quản lý thiết bị có thể quản lý tất cả các đơn đặt chỗ nhận được mà họ được phân quyền quản lý.

Với mỗi lần gửi yêu cầu sử dụng thiết bị và được đồng ý phê duyệt, hệ thống sẽ gửi mail thông báo đến người sử dụng/yêu cầu.

Phần mềm cũng cho phép người dùng có thể lặp lại việc đặt trước này và các thành viên liên quan cũng sẽ nhận được thông báo qua email. Điều này giúp hạn chế tối đa giấy tờ liên quan và tránh trùng lặp đặt trước

Ứng dụng Thiết bị trên điện thoại di động (iOS và Android)

Soạn thảo văn bản và gửi mail bất cứ đâu với Hanbiro mail app.

menu-mail-detail-15
menu-mail-detail-16
Tải ứng dụng tại

Trải nghiệm miễn phí

Liên hệ ngay để dùng thử miễn phí dịch vụ với Mofficesoft.