Lưu trữ, quản lý máy chủ – Bảo mật dữ liệu với MofficeSoft

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về dịch vụ máy chủ của MofficeSoft với Public Cloud – máy chủ chia sẻ; Private Cloud/On premise – máy chủ riêng.

Server service of MofficeSoft

MofficeSoft understands that each company has different requirements on security, technology, and cost. That is why we provide three main service packages to customers. The following comparison table will provide a lot of information to help you choose the most suitable service package.

Public Cloud

là doanh nghiệp của bạn sẽ dùng chung không gian máy chủ với những công ty khác.

Private Cloud

là doanh nghiệp của bạn chỉ sử dụng máy chủ dành riêng cho công ty của bạn.

On-Premise

là dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ sỡ hữu máy chủ và tự động quản lý chúng tại công ty hoặc IDC.

Server service option

(There are 3 options for your choosing)

Pricing

Send
Contact to us for more server service information and get pricing.
Send

Sign up now for a free trial

Sign up now for a free 30 days trial.