• Lưu trữ đám mây.
    Clouddisk lưu trữ trên nền tảng nhẹ, an toàn, bảo mật cho công ty, cá nhân thông tin liên quan.

Lưu trữ đám mây

Tạo một hệ thống quản lý tập tin cho doanh nghiệp giúp tăng năng suất và giảm chi phí cho cài đặt cơ sở hạ tầng CNTT, khi dữ liệu được chia sẻ và hệ thống sẽ giúp bạn lưu trữ an toàn từ các yếu tố bên ngoài.

Lưu trữ Cloud giúp việc quản lý tập tin linh hoạt, an toàn, năng động cho tất cả các công ty.

Tính bảo mật cao

Mã hóa

Những tập tin tải lên Clouddisk sẽ tự động được mã hóa để bảo vệ tối đa.

Giảm thiểu rủi ro nếu thiết bị truy cập bị mất

Hệ thống sẽ tắt quyền truy cập từ Clouddisk cho thiết bị đã mất để giữ cho dữ liệu của bạn được an toàn từ bất kỳ xâm nhập nào.

Lưu trữ dữ liệu

Lịch sử thông tin

Theo dõi tất cả tập tin liên quan mà người dùng hoạt động và thay đổi đã thực hiện (tải về, sửa đổi, tải lên,...)

Khôi phục tập tin

Phục hồi tập tin đã mất hoặc vô tình bị xóa giúp cho công ty bạn không bao giờ mất tài liệu, tập tin quan trọng.

Tổ chức

Tìm kiếm

Với nguồn dữ liệu lớn, phức tạp thì việc tìm kiếm theo bộ lọc giúp bạn lọc ra những tập tin, tài liệu mà bạn cần một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Sắp xếp

Xem những thư mục và tập tin theo tên, ngày tạo, kích thước, mục ưa thích và nhiều hơn nữa với tính năng tùy ý sắp xếp.

Linh hoạt, bảo mật cao,

nhưng rất tiết kiệm.

Đăng kí dùng thử miễn phí