• Kết nối và đồng bộ.
    Hãy kết nối những tập tin quan trọng của bạn với Moffice Suite. Với các thiết bị máy tính, điện thoại, máy tính bảng, bạn có thể truy cập thông tin ở bất kỳ nơi đâu mà bạn muốn.

Kết nối và đồng bộ.

Thiết lập kết nối từ ứng dụng web để đồng bộ ứng dụng trên mobile cho hệ thống dữ liệu toàn diện. Bạn có thể xem tất cả dữ liệu bằng một cú chạm nhẹ ở bất cứ nơi nào bạn muốn.

Truy cập dữ liệu mọi nơi mà bạn muốn.

Đồng bộ

Thiết bị di động

Với tính năng đồng bộ trên thiết bị di động, bạn có thể xem tài liệu ngay cả trên đường đi và nhận thông báo ngay khi tập tin được thực hiện.

Máy tính

Đồng bộ với thư mục Cloud trên máy tính, tất cả dữ liệu của thư mục sẽ tự động được đồng bộ.

Chia sẻ

Chia sẻ nội bộ

Bạn có thể dễ dàng thiết lập quyền xem, sửa, xóa khi chia sẻ với đồng nghiệp hoặc phòng ban một dữ liệu nào đó.

Chia sẻ bên ngoài

Sử dụng web links để chia sẻ tập tin với người dùng bên ngoài, bạn có thể giới hạn thời gian và số lần tải về.

Kết nối nhanh chóng, quản lý tối ưu

Đổi mới hoạt động theo cách của bạn.

Đăng kí dùng thử miễn phí