• Quản lý
    Thiết lập và quản lý người dùng, các nhóm và giao diện...trong hệ thống Moffice CRM của bạn

Quản lý

Hỗ trợ tùy chỉnh hoạt động các danh mục phù hợp với hoạt động của công ty bạn

Bảng thông tin
Hoạt động
Quản lý truy cập
Tùy chỉnh
Thông tin nội bộ

Bảng thông tin

Dashboard screenshot

Danh mục Bảng thông tin sẽ là nơi cung cấp các biểu đồ từ tổng quát đến chi tiết các danh mục. Thông qua biểu đồ bạn có thể xem tình hình quá trình chăm sóc và quản lý khách hàng của bạn cũng như dự đoán được về số lượng khách hàng mới, giao dịch...với công ty bạn.

Liên hệ

Feeds screenshot

Làm thế nào để một người quản lý kiểm tra xem nhân viên của mình làm việc như thế nào? Với Moffice CRM, menu Liên hệ sẽ đưa ra thông tin cho bạn những hoạt động của nhân viên trong suốt quá trình tiếp xúc với Khách hàng. Bạn có thể kiểm tra những nhân viên nào đã nhận cuộc gọi từ khách hàng, nhân viên có thêm khách hàng mới, hoạt động gửi email của nhân viên... Và bạn còn có thể thay đổi bộ phận chịu trách nhiệm quản lý và tiếp xúc với các đối tượng liên hệ,tiềm năng, khách hàng.... Và thậm chí bạn có thể kiểm tra tài khoản Xếp hạng Feed để thấy những nhân viên tích cực nhất và những gì họ đã đạt được trong công việc.

Quản lý truy cập

Access Management screenshot

Sử dụng tài khoản quản lý CRM, bạn có thể thiết lập quyền đăng nhập cho các nhóm và người dùng cụ thể. Bạn cũng có thể cài đặt các tính năng, các danh mục cho họ. Điều này giúp hỗ trợ cho việc dữ liệu sẽ được sủ dụng đúng người và đúng bộ phận

Giao diện

Customization screenshot

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những quá trình bán hàng khác nhau, bạn là quản lý và bạn muốn thiết kê riêng các menu để phù hợp với công ty mình? Moffice CRM cung cấp menu Tùy chỉnh để bạn thay đổi điều này. Với phần mềm của chúng tôi bạn có thể tùy chỉnh các menu và các bố cục trang CRM của bạn cùng với một vài thông tin khác. Bất cứ lúc nào bạn muốn thay đổi, phần mềm luôn hỗ trợ bạn

Thông tin nội bộ

Setting language screenshot

Moffice CRM hỗ trợ sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau, bạn sẽ dễ dàng kiểm tra chi phí và các thông tin tài chính liên quan. Ngoài ra với các công ty đa quốc gia, việc thiết lập về múi giờ, thời gian cũng là một vấn đề khó giải quyết, với Moffice CRM sẽ giải quyết bài toán này cho bạn.

Cùng Moffice CRM gặt hái những thành công

Đăng kí dùng thử miễn phí

Không giới hạn người dùng• Trải nghiệm sức mạnh với Moffice CRM