• Marketing
    Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Marketing hiệu quả sẽ giúp phát triển thương hiệu công ty và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.

Marketing

Các công cụ Marketing mà Moffice CRM sử dụng sẽ giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao.

Quản lý liên hệ
Khảo sát
Quản lý chiến dịch Marketing
Chi phí Marketing

Quản lý liên hệ

Lead screenshot

Moffice CRM cung cấp cho bạn những công cụ quản lý các liên hệ. Sau khi thu thập thông tin từ các nguồn liên hệ online, hay offline qua các chương trình hội thảo, blog.... bạn sẽ xây dựng kế hoạch để tương tác và chăm sóc các liên hệ đó. Ngoài ra, việc hỗ trợ giao diện website sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn.

Khảo sát

Survey screenshot

Moffice CRM hỗ trợ bạn trong việc thu thập dữ liệu thông tin từ các cuộc khảo sát. Bạn có thể thiết lập mẫu khảo sát theo ý muốn, sau đó tùy chỉnh giao diện với HTML và gửi tới bất kì nhóm khách hàng nào bạn muốn. Chỉ bằng một cú click chuột bạn sẽ có được những kết quả cho cuộc khảo sát. Ngoài ra, Moffice CRM còn hỗ trợ bạn trong việc quản lý các cuộc khảo sát của mình theo thời gian....

Quản lý các chiến dịch

Campaign screenshot

Xây dựng các chiến dịch marketing hỗ trợ bạn rất nhiều để có thêm những dữ liệu quan trọng cho việc hiểu khách hàng muốn gì và bán hàng. Bạn cần có sự so sánh giữa chi phí bạn đã bỏ ra và kết quả mà bạn nhận được, đánh giá và rút kinh nghiệm sau mỗi chiến dịch marketing là việc cần thiết và không bao giờ thừa.

Chi phí Marketing

Marketing costs screenshot

Mỗi đồng chi phí marketing bỏ ra, bạn phải hiểu rõ sẽ đầu tư nó vào đâu và kết quả mong đợi sẽ như thế nào. Một điều quan trọng cần nhớ đó là phân tích kết quả đạt được về Chi phí bỏ ra và Doanh thu bán hàng để đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing của bạn.

Theo đuổi đam mê

Thành công sẽ theo đuổi bạn

Đăng kí dùng thử

Phương thức thanh toán linh hoạt • Không giới hạn người dùng • Hãy trải nghiệm nhiều sự thay đổi cùng với Moffice CRM.