• BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
  Moffice Mail, Groupware, CloudDisk, CRM and Talk.
  Các giải pháp tích hợp vào sản phẩm MofficeSuite.
  Đăng kí dùng thử miễn phí ngay từ hôm nay!

BẢNG GIÁ

MofficeSuite giành cho gói Public Cloud

Miễn phí

 • Không giới hạn người dùng
 • Giới hạn lưu trữ 5 GB
Bao gồm các tính năng Moffice Mail, Groupware, CRM, Cloud disk & Trò chuyện Đăng kí dùng thử miễn phí

Thêm dung lượng lưu trữ:

 • 50GB = $50/ tháng
 • 200GB = $100/ tháng
 • 500GB = $200/ tháng
 • 1 TB= $300/ tháng

MofficeSuite dành cho gói Private Cloud

$350* Mỗi tháng

 • Không giới hạn người dùng
 • Dung lượng lưu trữ 500 GB
Bao gồm Moffice Mail, Groupware, CRM, CloudDisk & Trò chuyện
* (Thiết lập, quản lý máy chủ + Chi phí cài đặt HDD)
Đăng kí mua ngay hôm nay

Thêm dung lượng lưu trữ:

 • 500 GB = $100/ tháng
 • 1 TB = $200/ tháng và Back-up (1 TB) = $50/tháng
Chú ý Mặc định 30 người dùng

Giá bán sản phẩm

MofficeSuite
Gói này bao gồm đầy đủ các chức năng của MofficeSuite

$5000 Thêm người dùng: $ 50/ người


 • Moffice Mail$ 2 000 + Thêm người dùng: $ 20/ người
 • Groupware$ 3 000 + Thêm người dùng: $ 30/ người
 • Moffice CloudDisk$ 1 000 + Thêm người dùng: $ 10/ người
 • Moffice CRM$ 3 000 + Thêm người dùng: $ 30/ người
 • Moffice Talk$ 1 000 + Thêm người dùng: $ 10/ người
Đăng kí mua ngay hôm nay


Bảo trì, nâng cấp mỗi năm
Thanh toán trước

MofficeSuite

$ 10/ người dùng
 • Moffice Mail: $ 3/ người dùng
 • Groupware: $ 4/ người dùng
 • Moffice Cloud disk: $ 2/ người dùng
 • Moffice CRM: $ 5/ người dùng
 • Moffice Talk: $ 2/ người dùng


Bảo trì, nâng cấp mỗi năm
Thanh toán sau

MofficeSuite

$ 20/ người dùng
 • Moffice Mail: $ 6/ người dùng
 • Groupware: $ 8/ người dùng
 • Moffice Cloud disk: $ 4/ người dùng
 • Moffice CRM: $ 10/ người dùng
 • Moffice Talk: $ 4/ người dùng