Chính sách bảo mật

Phỏng theo chính sách bảo mật chia sẻ bởi công ty Automattic. (https://en.wordpress.com/tos/)
Thông qua Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

MofficeSoft Inc. (“MofficeSoft”) hoạt động trên một số website trong đó có MofficeSoft.com. MofficeSoft có chính sách tôn trọng riêng tư của bạn về các thông tin thu nhận của bạn trên website của chúng tôi.

Ghé thăm website

Giống như hầu hết các trang web đang vận hành khác, MofficeSoft thu thập các thông tin không định dạng người dùng được sắp xếp theo các trình duyệt web và máy chủ thường đưa ra sẵn, như là loại trình duyệt, ngôn ngữ, trang web liên quan và thời gian truy cập.Mục đích là để Moffice có thể nắm được rõ hơn về cách khách hàng sử dụng trang web của mình.Theo thời gian, MofficeSoft có thể cung cấp các thông tin trên, ví dụ, bằng một bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web.

MofficeSoft cũng có thể thu thập các thông tin định vị cá nhân như địa chỉ IP.MofficeSoft chỉ tiết lộ IP đăng nhập của người dùng trong các trường hợp tương tự mà nó sử dụng theo như dưới đây.

Thu thập các thông tin

Một số khách tới thăm webstie của MofficeSoft và tương tác với trang qua các biểu mẫu thông tin xác định cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà MofficeSoft thu thập phụ thuộc vào tính chất của tương tác.Ví dụ, chúng tôi yêu cầu khách đăng ký MofficeSuite cung cấp tên, địa chỉ mail và nhiều thông tin khác.Những người tham gia giao dịch với MofficeSoft - bằng cách mua thêm dữ liệu lưu trữ cho Moffice, được yêu cầu cung cấp thêm thông tin bao, bao gồm các thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để thực hiện các giao dịch.Trong mỗi trường hợp, MofficeSoft thu thập như vậy chỉ trong giới hạn các thông tin cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đính tương tác khách truy cập và MofficeSoft. MofficeSoft không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Và khách có thể từ chối cung cấp thông tin, sẽ có thông báo nhắc nhở không tương tác được vào các hoạt động của website.

Tổng hợp thống kê

MofficeSoft có thể thu thập số liệu thống kê về các hoạt động của khách truy cập đến trang web của mình.Ví dụ, MofficeSoft có thể giám sát các trang web và blog phổ biến nhất của mình, hiển thị thông tin công khai hoặc cung cấp cho người có nhu cầu.Tuy nhiên Moffice không tiết lộ thông tin các nhân như mô tả bên dưới.

Bảo vệ thông tin cá nhân

MofficeSoft tiết lộ khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin chỉ dành cho những nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên rằng (i) cần phải biết thông tin đó để xử lý nó thay mặt MofficeSoft hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại trang web MofficeSoft, và ( ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số của các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên có thể nằm ngoài đất nước của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của MofficeSoft, bạn bằng lòng chuyển thông tin đó cho họ. MofficeSoft sẽ không cho thuê hoặc bán có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin cho bất cứ ai. Khác với các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức có liên quan, như mô tả ở trên, MofficeSoft tiết lộ khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin chỉ để đáp ứng với một trát tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính phủ khác, hoặc khi MofficeSoft tin tưởng vào thiện chí tiết lộ đó là lý cần thiết để bảo vệ tài sản, quyền của MofficeSoft, các bên thứ ba hoặc của cộng đồng nói chung. Nếu bạn cung cấp địa chỉ email của bạn để cho phép tin tức và email marketing khác nhau cung cấp, MofficeSoft đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thông tin phản hồi của bạn, hoặc chỉ giữ cho bạn cập nhật với những gì đang xảy ra với MofficeSoft và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng các blog khác nhau sản phẩm của chúng tôi để liên lạc loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục loại email đến mức tối thiểu. Nếu bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu (ví dụ thông qua một email hỗ trợ hoặc thông qua một cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền để xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc đáp ứng với yêu cầu của bạn hay để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. MofficeSoft mất tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin.

Cookies

Cookie là một chuỗi các thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của người truy cập, và trình duyệt của người dùng sẽ trả lại nội dung khi họ quay trở lại trang web. Các khách truy cập trang web có thể thiết lập trình duyệt từ chối cookie khi sự dụng trang web MofficeSoft, tuy nhiên có thể một số tính năng trên MofficeSoft không hoạt động được nếu không có cookie.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu MofficeSoft, hay phần lớn tài sản bị mua lại hoặc trong trường hợp có thể MofficeSoft ngừng kinh doanh hay phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao lại hoặc mua lại bởi bên thứ ba.Bạn cần phải biết rằng chuyển giao là có thể xảy ra, và bất cứ ai thâu tóm MofficeSoft có thể tiếp tục sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như quy định trong chính sách này.

Quảng Cáo

Quảng cáo xuất hiện bất kì trên trang web của chúng tôi có thể được chuyển giao cho người sử dụng của các đối tác quảng cáo, và họ có thể thiết lập các cookie.Những cookie cho phép máy chủ quảng cáo nhận diện máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch các thông tin về bạn hoặc những người sử dụng máy tính của bạn.Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, một số thứ khác cung cấp quản cáo nhằm mục tiêu mà họ tin rằng bạn quan tâm nó nhất.Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng các tập tin cookie của MofficeSoft và không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính

Mặc dù hầu hết các thay đổi đều không quan trọng, MofficeSoft có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian. MofficeSoft khuyến khích khách thường xuyên kiểm tra trang này khi có bất kỳ sự thay đổi chính sách bảo mật nào.Nếu bạn đã đăng ký nhận email từ MofficeSoft, bạn cũng nên kiểm tra thường xuyên các thông báo để cập nhật được sự thay đổi.Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa chấp thuận các sự thay đổi.