Điều khoản dịch vụ

Phỏng theo điều khoản dịch vụ chia sẻ bởi công ty Automattic. (https://en.wordpress.com/tos/)
Thông qua Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Các điều kiện và điều khoản sau đây áp dụng cho tất cả trang MofficeSoft đang sử dụng và tất cả nội dụng, dịch vụ và những sản phẩm khả dụng hay thông qua các trang web, không giới hạn bất cứ loại trong MofficeSuite, bao gồm Moffice Mail, Moffice Collaboration, Moffice CloudDisk, Moffice CRM, Moffice Talk, và tất cả các chương trình, ứng dụng liên quan(sử dụng chung cùng nhau các dịch vụ của chúng tôi). Dịch vụ của chúng tôi cung cấp tuỳ theo mong muốn của bạn và vẫn giữ các điều khoản và điều kiện dưới đây cũng như tất cả các quy tắc vận hành khác, chính sách ( trọn gói, không giới hạn, chính sách bảo mật của MofficeSuite) và các thủ tục thoả thuận có thể được xuất ra theo thời hạ (Gọi chung là hợp đồng). Bạn chập thuận rằng chúng tôi sẽ cập nhật tự động dịch vụ, và các điều khoản đó được áp dụng cho bất kỳ hình thức cập nhật nào. Nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ, bạn sẽ ký hợp đồng với MofficeSoft Inc. (US), và nếu bạn cư trú ngoài Hoa Ky thì sẽ ký hợp đồng với Hanbiro Inc ( Hàn Quốc)( chỉ có thể là với MofficeSoft hoặc với chúng tôi).

Vui lòng đọc kỹ hợp đồng cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Một khi đã truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ chúng tôi thì bạn đã đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện này, sau đó bạn có thể ngừng không truy cập hay sử dụng dịch vụ.Nếu MofficeSuite xem xét đề nghị sửa đổi những điều khoản, thì các điều khoản được chấp nhận trong giới hạn nhất định.

Dịch vụ của chóng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi truy cập và sử dụng. Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng khi từ 13 tuổi trở lên.Nếu dưới 13 tuổi, vui lòng không đăng ký sử dụng.Bất kỳ ai đăng ký như người sử dụng thì đều phải cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi các nhận là trên 13 tuổi.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn có thể yêu cầu một tài khoản MofficeSuite. Và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kì hoạt động nào xảy ra dưới tên người dùng của bạn. Bạn cũng chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của bạn an toàn.

1. MofficeSuite.

 • Miêu tả. MofficeSuite là một phần mềm dựa trên nền tảng đám mây theo một thời hạn đăng ký trước và có nhiều tính năng như quản lý dự án, lưu trữ và CRM để công ty có thể hoàn thành các công việc trong và ngoài công ty thông qua máy chủ Dữ liệu lớn.
 • Nội dung người sử dụng. MofficeSoft sẽ sao lưu nội dung của bạn( ví dụ, khách hàng của bạn và thông tin dự án, lịch sự kiện, tài liệu lưu trữ, và các dữ liệu tải lên khác) (“nội dung MofficeSuite”). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các dữ liệu của bạn tải hoặc tạo trên MofficeSuite. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo nội dung tuân thủ pháp luật và điều khoản.Chúng tôi sẽ không xem nội dung của bạn trên MofficeSuite.
 • Truy cập. Nếu bạn mất tài khoản truy cập MofficeSuite, bạn sẽ không thể xem các nội dung dữ liệu được, trường hợp này cần phải liên hệ MofficeSoft hoặc quản trị viên để hỗ trợ.
 • Giấy phép. Bằng việc sử dụng MofficeSuite, bạn cho phép chúng tôi truy cập tới các máy chủ Public, Private, hoặc On-Premise servers cho các mục đích như sao lưu dữ liệu, cập nhật và bảo vệ các dữ liệu MofficeSuite của bạn, và phục hồi các tập tin và thông tin cơ sở dữ liệu (có thể bao gồm các thông tin truy cập trên nhiều máy chủ hoặc tài khoản cho mỗi trang web mà chúng tôi sao lưu). Để giải quyết các lỗ hổng bảo mật, chúng tôi có thể nâng cấp phần mềm của bạn, hoặc chúng tôi có thể truy cập vào máy chủ và tiêu diệt các mã độc hại. Chúng tôi cũng có thể quét các nội dung của bạn, và thống kê bí mật để sử dụng cho nội bộ chúng tôi theo dõi và tối ưu hoá hiệu suất của các dịch vụ MofficeSuite.
 • Những điều cấm khi sử dụng. Khi sử dụng MofficeSuite, bạn phải đồng ý không:
  • Tiết lộ các tài liệu hoặc tham gia vào việc tiết lộ bất hợp pháp theo luật pháp quy định.
  • Use MofficeSuite to overburden MofficeSoft’s systems, as determined by us in our sole discretion.
  • Tiết lộ thông tin nhạy cảm của người khác.
  • Cố tình gửi spam mail hoặc với số lượng lớn email.
  • Can thiệp, phá hoại hoặc tấn công bất kì dịch vụ hay webstie.
  • Phát tán các phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các mã độc khác.
 • Thanh toán, gia hạn và hoàn tiền. MofficeSuite cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau.Bằng việc đăng ký cho một phiên bản cụ thể, bạn đồng ý trả cho MofficeSuite phí theo loại dịch vụ đang sử dụng. phần mềm tự động gia hạn khi hết hạn hợp động nếu bạn không thông báo ngưng sử dụng dịch vụ. Nếu có thay đổi giá dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi được gia hạn, Bạn uỷ quyền cho chúng tôi tính toán bất kì khoản phí sau đó, áp dụng đối với thẻ tín dụng của bạn hoặc bất cứ hình thức thanh toán nào. Chúng tôi còn hỗ trợ hoàn tiền lại lên tới 30 ngày kể từ ngày thanh toán . Nếu việc thanh toán gặp lỗi, nó sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch vận hành MofficeSuite của bạn.
 • Huỷ dịch vụ. Nếu bạn muốn huỷ dịch vụ MofficeSuite đang sử dụng, chúng tôi sẽ đưa dữ liệu sao lưu của bạn vào hàng chờ xoá.

2. Trách nhiệm của khách.

MofficeSoft không xem xét lại, và không thể xem, tất cả các tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, gửi đến dịch vụ của chúng tôi, và không thể do đó phải chịu trách nhiệm cho nội dung, sử dụng của vật liệu hoặc các hiệu ứng. Bằng cách điều hành dịch vụ của chúng tôi, MofficeSoft không đại diện hoặc hàm ý rằng nó tán các tài liệu có được đăng, hoặc là nó tin rằng tài liệu như vậy là chính xác, hữu ích, hoặc không có hại. Bạn chịu trách nhiệm cho việc đề phòng khi cần thiết để bảo vệ mình và các hệ thống máy tính của bạn khỏi virus, worm, trojan, và nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. MofficeSoft từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bởi khách truy cập của dịch vụ của chúng tôi, hoặc từ bất kỳ việc tải bởi những người khách truy cập của nội dung đó gửi.

3. Sở hữu trí tuệ.

Hiệp định này không chuyển từ MofficeSoft cho bạn bất kỳ MofficeSoft hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba, và tất cả các quyền, danh hiệu, và lợi ích đối với tài sản đó sẽ vẫn còn (như giữa các bên) chỉ với MofficeSoft. MofficeSoft, MofficeSuite, logo liên quan, và tất cả các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo được sử dụng trong kết nối với MofficeSoft.com hoặc dịch vụ của chúng tôi là những nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của MofficeSoft hoặc người cấp phép MofficeSoft của. Các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo được sử dụng trong kết nối với các dịch vụ của chúng tôi có thể là thương hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không cho bạn đúng hay để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ MofficeSoft hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba.

4. Thay đổi.

Chúng tôi liên tục cập nhật dịch vụ của chúng tôi, và điều đó có nghĩa là đôi khi chúng tôi thay đổi các điều khoản pháp lý theo dịch vụ đã cung cấp. Nếu có thay đổi các tính năng quan trọng, chúng tôi sẽ đăng chi tiết lên blog của chúng tôi, hoặc gửi email tới khách hàng hoặc bằng một hình thức khác trước khi tiến hành thay đổi.Các thông báo sẽ được thông báo trong một thời điểm hợp lý trước khi các điểu khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trên, thì bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ trong thời gian thông báo.Nếu bạn sử dụng tiếp dịch vụ thì sẽ đồng ý với các điều khoản mới.Tuy nhiên, bất kỳ ý kiến nào phát sinh trước khi các điều khoản thay đổi sẽ được cân nhắc điều chỉnh hợp lý.

5. Chấm dứt hợp đồng.

MofficeSoft có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn trên bất kỳ phần nào của dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo, và có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng này hoặc tài khoản MofficeSuite của bạn( nếu có), bạn chỉ cần đơn giản không tiếp tục sử dụng dịch vụ. Tất cả các quy định trong hợp đồng sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực, trọn gói, không giới hạn, quy định sở hữu, hết bảo hành, bồi thường và trách nhiệm giới hạn.

6. chấm dứt bảo hiểm.

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp "như là". MofficeSoft and other nhà phân phối, giấy phép và các nhà cung cấp và cấp giấy phép bãi chối mọi bảo đảm của bất cứ loại nào, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả MofficeSoft hay các nhà cung cấp và người cấp phép của nó, làm cho mọi bảo hành có dịch vụ của chúng tôi sẽ có lỗi hoặc điều kiện tiếp cận sẽ được liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải về từ, hoặc nếu không có được nội dung hoặc dịch vụ thông qua, dịch vụ của chúng tôi theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

7. Giới hạn trách nhiệm.

Không có sự kiện sẽ MofficeSoft, hoặc nhà cung cấp hoặc cung cấp bản quyền, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đối tượng của Hiệp định này theo hợp đồng, do sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác cho: (i) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả; (Ii) chi phí mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (Iii) cho gián đoạn sử dụng hoặc mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu; hoặc (iv) bất kỳ một khoản vượt quá các khoản lệ phí do bạn MofficeSoft theo thỏa thuận này trong thời gian mười hai (12) tháng trước khi nguyên nhân của hành động. MofficeSoft không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại hay chậm trễ do các vấn đề ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Nêu ở trên sẽ không áp dụng cho những phần bị cấm bởi luật áp dụng.

8.Đại diện chung và bảo đảm.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng (i) việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi tuân theo đúng chính sách bảo mật của MofficeSoft, với hiệp định naỳ, và với tất cả các quy định hiện hành( bao gồm các luật quy định của địa phương trong cả nước, tình trạng của bạn, thành phố, hoặc khu vực chính phủ, về hành vi trực tuyến online của bạn bao gồm tất cả các luật liên quan tới việc truyền tải dữ liệu internet từ Hoa kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú) và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không vi phạm hay chiếm đoạt quyền sỡ hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.

9. Xử Phạt kinh tế Mỹ.

Bạn là đại diện hoàn toàn đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm liên quan không trái với luật pháp ở quốc gia bạn, sử dụng với mục đích xấu là bị cấm, và MofficeSoft sẽ có quyền chấm dứt tài khoản hoặc việc truy cập của những người vi phạm điều này.

10. Bồi Thường.

Bạn đồng ý bồi thường và không làm tổn hại MofficeSoft, nhà thầu của mình, và người cập phép, giám đốc, nhân viên và các đại lý và chịu tất cả khoản chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

11. Phiên dịch.

Điều khoản dịch vụ ban đầu được viết bằng tiếng Anh(Mỹ). chúng tôi có thể dịch những thuật ngữ này sang ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sai xót trong bản dịch, thì bản dịch phiên bản tiếng Anh sẽ là căn cứ quyết định chính.

12. Khác.

Thỏa thuận this Hiệp định này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa MofficeSoft và bạn liên quan đến những chủ đề chính của Quy chế này, và họ chỉ có thể được sửa đổi bởi một sửa đổi bằng văn bản có chữ ký của một giám đốc ủy quyền của MofficeSoft, hoặc bằng cách gửi bài bởi MofficeSoft của một phiên bản sửa đổi. Ngoại trừ những luật phạm vi áp dụng, nếu có, cung cấp khác, Hiệp định này, bất kỳ truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật, và các địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ của cùng sẽ là tòa án tiểu bang và liên bang nằm ở Quận San Francisco, California. Ngoại trừ cho các tuyên bố cho biện pháp ngăn chặn hoặc công bằng hoặc khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền mà không có đăng một trái phiếu), bất kỳ tranh chấp phát sinh theo Hiệp định này sẽ được cuối cùng đã giải quyết theo các quy tắc trọng tài toàn diện của tư pháp Trọng tài và Hòa giải Service, Inc ( "JAMS") bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo quy như vậy. Các trọng tài sẽ diễn ra tại San Francisco, California, trong ngôn ngữ tiếng Anh và quyết định trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án. Các bên thắng trong bất kỳ hành động hoặc quá trình thực thi Hiệp định này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Hiệp định này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả. Một sự khước từ bởi một trong hai bên của bất kỳ hạn hoặc điều kiện của Hiệp định này hoặc bất kỳ sự vi phạm đó, trong bất kỳ một trường hợp, sẽ không từ bỏ hạn đó hoặc điều kiện hoặc bất kỳ vi phạm tiếp theo đó. Bạn có thể chỉ định các quyền của mình theo Hiệp định này cho bất cứ bên nào chấp nhận điều đó đến, và đồng ý bị ràng buộc bởi, các điều khoản và điều kiện của mình; MofficeSoft có thể chỉ định các quyền của mình theo Hiệp định này mà không có điều kiện. Hiệp định này sẽ được ràng buộc và sẽ mang đến lợi ích của các bên, người thừa kế của họ và chuyển nhượng được phép.